Ochrana osobních údajů

1. Společnost Marek Frelich se sídlem Střemy 75, PSČ 277 34, Střemy IČ 87746816, Zapsáno na Obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Mělník Č. j. 1000/ZIV/11/Dno/1005257/4, Sp. značka 1000/ZIV/11/Dno/1005257, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
• jméno,
• emailovou adresu,
• telefon.

2. Všechny tyto údaje (jméno, emailová adresa, telefon) jsou zpracovávány za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Výše uvedené osobní údaje budou společností Marek Frelich zpracovávány po dobu jednání o zakázce mezi vámi a společností Marek Frelich , nejdéle však 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů provádí Marek Frelich, který je správcem osobních údajů. Získané osobní údaje však pro společnost Marek Frelich mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Marek Frelich nevyužívá.

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
• požadovat vymazání výše uvedených osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.